توضیحات

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) exe ارائه میگردد

مجموعه برنامه ها و نرم افزارهای کاربردی شـرکت های پیـمانـکاری (نسـخـه سـال 1398)

 • فایل اکسل نرم افزار متره و برآورد (ریزمتره و ریزمالی برای هر فصل – خلاصه مالی فصول) بر اساس برنامه کاربردی شرکت های پیمانکاری
  فهرست بهای ابنیه سال 98)

 • فایل اکسل نرم افزار متره و برآورد (ریزمتره و ریزمالی برای هر فصل – خلاصه مالی فصول) بر اساس برنامه کاربردی شرکت های پیمانکاری
  فهرست بهای تاسیسات برقی سال 98)

 • فایل اکسل نرم افزار متره و برآورد (ریزمتره و ریزمالی برای هر فصل – خلاصه مالی فصول) بر اساس برنامه کاربردی شرکت های پیمانکاری
  فهرست بهای تاسیسات مکانیکی سال 98)

 • نرم افزار تهیه دفترچه محاسبات متره، ریزمتره، برآورد و صورت وضعیت با قراردادهای مختلف برای کارهای: ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی
 • نرم افزار تهیه لیستوفر
 • نرم افزار تهیه گزارش مهندسی ارزش
 • نرم افزار کنترل آرماتوربندی
 • نرم افزار محاسبه مابه التفاوت نرخ سیمان و فولاد
 • نرم افزار تهیه ساختارشکست و برنامه زمانبندی (گانت چارت)
 • نرم افزار تنظیم گزارشات روزانه کارگاهی
 • نرم افزار تنظیم گزارشات هفتگی، پیشرفت فیزیکی پروژه و ترسیم نمودارهای آنها
 • نرم افزار تنظیم گزارشات ماهانه کارگاهی
 • نرم افزار تنظیم و محاسبه اسناد حسابداری شرکتها
 • نرم افزار ثبت کارکرد پرسنل
 • نرم افزار تهیه گزارش مالی شرکتها (سالیانه)
 • نرم افزار تنظیم و محاسبه تنـخـواه
 • نرم افزار حضور و غیاب و محاسبه دستمزد کارگران روزمزد
 • نرم افزار تدوین صورتهای مالی شرکتها (ترازنامه - سود و زیان و...)
 • نرم افزار ثبت نامه های ارسالی و دریافتی (دفتر اندیکاتور)
 • نرم افزار محاسبه تاخیرات مجاز ناشی از تاخیرات مالی پروژه

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 nacu.ir