توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

این مقاله، ترجمه شده یک مقاله مرجع و معتبر انگلیسی می باشد که به صورت بسیار عالی توسط متخصصین این رشته ترجمه شده است و به صورت فایل ورد (microsoft word) ارائه می گردد

متن داخلی مقاله بسیار عالی، پر محتوا و قابل درک می باشد و شما از استفاده ی آن بسیار لذت خواهید برد. ما عالی بودن این مقاله را تضمین می کنیم

فایل ورد این مقاله بسیار خوب تایپ شده و قابل کپی و ویرایش می باشد و تنظیمات آن نیز به صورت عالی انجام شده است؛ به همراه فایل ورد این مقاله یک فایل پاور پوینت نیز به شما ارئه خواهد شد که دارای یک قالب بسیار زیبا و تنظیمات نمایشی متعدد می باشد

توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی تولید مشترک: رابطه عمده بین مسئولیت اجتماعی شرکت، اعتماد مشتری و وفاداری مشتری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

تعداد صفحات این فایل: 35 صفحه


چکیده :

در محیط متصل، دیجیتال و آشکارتر، مشتریان به طور روزافزون نام های تجاری را وادار می کنند تا فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکتی واقعی و فعالیت های تولید مشترک در پیش بگیرند. در حالی که مسئولیت اجتمای شرکت و تولید مشترک فرایندهای اجتماعی و گروهی اند، هنوز تحقیقات کمی به بررسی این مسئله پرداخته اند که آیا مسئولیت اجتماعی شرکت می تواند تولید مشترک را بهبود بخشد. به علاوه، در حالی که تحقیقات قبلی به طور عمده تولید مشترک را به پیامدهای هیجانی ربط می دهند (همانند تعهد تاثیرگذار مشتری)، تحقیقت تجربی محدودی آن را به پیامدهای منطقی ( همانند اعتماد مشتری) و رفتاری (وفاداری مشتری) مربوط دانسته اند. جهت بررسی این کمبود ها در ادبیات، این مقاله به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتری می پردازد، با توجه به اینکه نقش هایواسطه تولید مشترک و اعتماد مشتری را باید لحاظ نمود. آن همچنین به بررسی تاثیر تولید مشترک بر اعتماد مشتری می پردازد. داده های جمع آوری شده در اسپانیا در اواخر 2017 با استفاده از نظرسنجی آنلاین جمع آوری شدند و نمونه حاوی 1101 مشتری با نام های تجاری خدمات بیمه سلامت بود. مدل سازی معادله ساختاری برای آزمون روابط فرضی به طور همزمان به کار رفت. نتایج نشان می دهد که مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتری به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق تولید مشترک و اعتماد مشتری تاثیر می گذارد. به هر حال، تاثیر غیرمستقیم نسبت به هر دو قوی تر است بدین مفهوم که شامل سازی فعالیت های تولید مشترک و برقراری اعتماد مشتری می تواند فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت را راحت تر کند تا وفاداری مشتری را ارتقاء دهد. به علاوه، تولید مشترک تاثیر مستقیم بر اعتماد مشتری دارد.
واژگان کلیدی: تولید مشترک | مسئولیت اجتماعی شرکت | وفاداری مشتری.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 nacu.ir