توضیحات

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت آیین نامه ارزشیابی تحصیلی – تربیتی دوره ی ابتدایی (توصیفی) دارای 41 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت آیین نامه ارزشیابی تحصیلی – تربیتی دوره ی ابتدایی (توصیفی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از مطالب داخلی اسلاید ها

پاورپوینت آیین نامه ارزشیابی تحصیلی – تربیتی دوره ی ابتدایی (توصیفی)

اسلاید 4: وظایف مهم معلمان : طراحی آموزشی و اجرای آن مدیریت فرایندهای یاددهی – یادگیریسنجش و ارزشیابی هدایت و رهبری دانش آموزانسنجش و ارزشیابی كاركردی مهم اما پیچیده : سنجش شناخت ، نگرش رفتار مهارت های لازم برای انجام كاركرد ارزشیابی حساس و زمان بر تأثیرگذاری مثبت ومنفی الگوهای سنجش وارزشیابی تحصیلی و الگوی مناسب دوره ابتدایی

اسلاید 5: سنجش و ارزشیابی كاركردی مهم اما پیچیده :سنجش شناخت ، نگرش رفتار مهارت های لازم برای انجام كاركرد ارزشیابی حساس و زمان بر تأثیرگذاری مثبت ومنفی الگوهای سنجش وارزشیابی تحصیلی و الگوی مناسب دوره ابتدایی

اسلاید 6: تاریخچه :آغاز و شكل گیری : نظام ارزشیابی توصیفی در دوره ابتدایی با رأی شماره 674 مورخ 5/2/81 آغاز شد.دوره اول اجرای آزمایشی : با رأی شماره 679 مورخ 30/8/81 به مدت یكسال به صورت آزمایشی اجرا شد .

اسلاید 7: دوره دوم اجرای آزمایشی : با صدور رأی 710 مورخ 3/6/83 ، طرح به مدت 3 سال به طور آزمایشی در كلیه استان ها در تعداد محدودی از مدارس اجرا شد و بعد از ارزیابی توسط پژوهشگاه تعلیم و تربیت ، به شورای عالی ارائه شد و نتیجه آن صدور رأی شماره 738 در مورخ 5/7/85 و تمدید اجرای آزمایشی تا پایان سال 87-86 بود .

اسلاید 8: تصویب قطعی واجرای سراسری : اجرای قطعی و سراسری آن در جلسه شماره 769 مورخ 18/4/87 به تصویب رسید .

اسلاید 9: تعریف ارزشیابی كیفی – توصیفی ارزشیابی كیفی – توصیفی رویكردی در ارزشیابی تحصیلی- تربیتی است كه از طریق آن اطلاعات لازم، معتبر و مستند برای شناخت دقیق و همه جانبه فراگیران در ابعاد مختلف یادگیری (شناختی- عاطفی مهارتی) با استفاده از ابزارها و روش‌های مناسب مانند پوشه كار، آزمون‌ها (آزمون‌های مداد كاغذی و عملكردی) مشاهدات و ... در طول فرایند یاددهی- یادگیری به دست می‌آید تا براساس آنها بازخوردهای مورد نیاز برای كمك به یادگیری بهتر در فضای روانی- عاطفی مطلوب‌تر برای دانش‌آموزان و اولیاء آنان ارائه گردد.

اسلاید 10: تعریف ارزشیابی كیفی – توصیفی ارزشیابی كیفی – توصیفی رویكردی در ارزشیابی تحصیلی- تربیتی است كه از طریق آن اطلاعات لازم، معتبر و مستند برای شناخت دقیق و همه جانبه فراگیران در ابعاد مختلف یادگیری (شناختی- عاطفی مهارتی) با استفاده از ابزارها و روش‌های مناسب مانند پوشه كار، آزمون‌ها (آزمون‌های مداد كاغذی و عملكردی) مشاهدات و ... در طول فرایند یاددهی- یادگیری به دست می‌آید تا براساس آنها بازخوردهای مورد نیاز برای كمك به یادگیری بهتر در فضای روانی- عاطفی مطلوب‌تر برای دانش‌آموزان و اولیاء آنان ارائه گردد. تقویت مشاركت دانش‌آموزان و اولیاء آنان در فرایند ارزشیابی تحصیلی – تربیتی

اسلاید 11: تقویت مشاركت دانش‌آموزان و اولیاء آنان در فرایند ارزشیابی تحصیلی – تربیتیجامعیت:ارزشیابی كیفی- توصیفی به دنبال توجه به همه ابعاد دانش‌آموز است. ابعادی كه در این فرایند دچار تغییر و تحولات گسترده‌ایی می‌شود. قضاوت با این شكل ارزشیابی می‌تواند از اعتبار بالایی برخوردار باشد پویایی:ارزشیابی كیفی – توصیفی یك جریان پیوسته است كه از مبادی آغاز می‌شود و به نتایجی می‌رسد و دوش به دوش یادگیری به پیش می‌رود و آن جریان را در مسیر رشد خود سامان می‌دهد و غنا می‌بخشد.

اسلاید 12: كیفی بودن:كیفی بودن به این معنی است كه منابع، ابزار و اطلاعاتی كه از دانش‌آموزان جمع‌آوری می‌شود صرفاً اطلاعات كمی (نمره) نیست. بلكه این اطلاعات از طریق مشاهده و بررسی تكالیف و تحلیل آزمون‌هایی كه در طول فرایند از دانش آموز به دست می‌آید نیز جمع‌آوری می‌شود. علاوه بر این كیفی بودن به نوع مقیاس مورد استفاده در گزارش نهایی نیز اشاره دارد كه مقیاس رتبه‌ای، جایگزین مقیاس عددی شده است. رویكرد:رویكرد ارزشیابی كیفی – توصیفی رویكرد تلفیقی است. این شیوه ارزشیابی به دیدگاه‌های مطرح در ارزشیابی (قابلیت مدار- رشد گرا- فرایند شناختی انسان گرایانه) توجه نموده و از نظریات آنان در طول فرایند یاددهی – یادگیری و گزارش پیشرفت تحصیلی استفاده شده است

اسلاید 13: عملكرد گرایی :در این شیوه ارزشیابی ، رویكرد ارزشیابی عملكرد به شدت مورد استقبال قرار گرفت زیرا تمامی معلمان به این امر اذعان داشته‌اند كه آزمون‌های مداد - كاغذی صرف قادر به سنجش عملكرد واقعی دانش‌آموزان در جریان یادگیری نمی‌باشند.:فرایندی بودن:ارزشیابی كیفی – توصیفی محدود به یك زمان خاص نیست و معلم از هر فرصتی و موقعیتی برای سنجیدن فرایندهای شناختی و عملكرد واقعی دانش‌آموزان استفاده می‌كند و برخلاف شیوه سنتی منتظر نمی‌ماند تا زمان آزمون فرابرسد و ارزشیابی از دانش آموز را به عمل آورد و عملكرد او را بسنجد.

اسلاید 14: ارزشیابی كیفی و نظریه های یادگیری : رفتار گرایی شناخت گرایی فراشناختی سازنده گرایی

اسلاید 15: ارزشیابی كیفی و روشهای آموزشی : رویكرد اكتشافی رویكرد دانش آموز محورحل مسئله

اسلاید 16: معرفی آئین نامه جدیدارزشیابی تحصیلی – تربیتی دوره ابتدایی :

اسلاید 17: فرایند تدوین : تهیه پیش نویس اولیه با استفاده از نظرات مدیران ، معلمان وكارشناسان ارائه به دبیرخانه شورای عالی و برگزاری جلسات كمیته تخصصی حضور در جلسات كمیسیون اساسنامه ها و قوانین ومقررات حضور درجلسات شورای عالی تصویب و ارسال

اسلاید 18: تعداد مواد و تبصره : آئین نامه شامل: 24 ماده و 13 تبصره می باشد

اسلاید 19: ویژگیهای اساسی آئین نامه : اهداف : شناخت همه جانبه دانش آموزان و كمك به رشد و شكوفایی استعدادها و توانمندیها رویكرد : درهم تنیدگی ارزشیابی و آموزشضوابط مربوط به روشها و ابزارها : تنوع ، تناسب ، مؤثرمواد مربوط به مقیاس ارزشیابی : رتبه ای و درجات آن هدایت فرایند تصمیم گیری : تأیید بر سنجش تكوینیضوابط اداری – اجرایی داوطلبان آزاد جهش وضعیت ارتقا : با نظر معلم ، با نظر شورا

اسلاید 20: ماده 1- اهداف ارزشیابی تحصیلی - تربیتی در دوره ابتدایی با توجه به

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 nacu.ir